Opleiden voor de taliban

Zelden heb ik politici in een dilemmasituatie zo om de hete brij heen zien draaien als nu met de discussie over al dan niet een nieuwe missie in Afghanistan het geval is. Die missie is nodig, aldus het kabinet Rutte, al weet niemand waarom. Correctie: iedereen weet waarom, maar het is niet gepast dat open en eerlijk te zeggen. Dat mag alleen op straat of in de beslotenheid van een verjaardagspartijtje. Zelfs Mark Rutte weet heus wel dat een bescheiden aantal Nederlandse politietrainers de onvermijdelijke uitkomst van de oorlog in Afghanistan, terugtrekking uit een tot onderdrukking en corruptie gedoemd land, voor nog geen milliprocent kan beïnvloeden. En Mark Rutte weet ook heel goed wat de ware reden is om te proberen die missie er door te drukken: een wit voetje bij de Amerikanen, die zich de onberispelijke dienstbaarheid van het vorige kabinet nog zo goed kunnen herinneren.

Maxime Verhagen, Eimert van Middelkoop... Ach, met weemoed denkt Washington terug aan deze twee vrienden voor het leven. Nu ja, Van Middelkoop werd als een zachtgekookt ei afgeschilderd, maar het voordeel daarvan is dat je het heel gemakkelijk wegslikt. En Verhagen? Een bruggenbouwer, die voor het vaderland eigenhandig de verbinding naar een nieuwe hoge NAVO post heeft gelegd. De jonge mannen en vrouwen die het vuile werk moesten opknappen, verkeerden in de veronderstelling dat zij het voorrecht hadden aan een opbouwmissie te mogen meewerken. Waterputten, scholen, enfin het soort werk waarvoor je blijkbaar een leger nodig hebt. De dankbaarheid van het Afghaanse volk zien we terug in de cijfers over gesneuvelden, gewonden, verregaande corruptie onder Afghaanse bestuurders en politie, overlopers naar de taliban en het leggen van bermbommen als nationaal tijdverdrijf.

En nu moeten we dus de Afghaanse politie gaan opleiden. In Newsweek stond, onder de titel 'The Gang That Couldn't Shoot Straight', een veelzeggend artikel over de Afghaanse hermandad. De Amerikanen hebben al meer dan zes miljard dollar aan de opleiding van de nationale prinsemarij besteed, maar volgens politietrainer Captain Moqim, een veteraan met acht jaar Afghanistan op zijn conduitestaat, "zijn we nog steeds op het punt waar we begonnen zijn." De recruten "luisteren niet, zijn ongedisciplineerd en zullen nooit echte politiemensen worden." Harde woorden van het front, waar het zo heel anders is dan in de veilige beslotenheid van het Binnenhof. Je kunt je afvragen voor wie de Afghaanse smerissen worden klaargestoomd, want uit cijfers blijkt dat ze tijdens of na hun opleiding bij bosjes overlopen naar de taliban. Niet alleen met medeneming van hun opgedane kennis, maar ook hun uitrusting en verder alles wat los en vast zit, zoals die keer dat een hele politiepost de kleine stap naar de vijand zette. Alleen de commandant bedankte beleefd voor het aanbod. Hij bleef achter in een volledig gestript bureau. In goede gezondheid, dat dan weer wel.

Waarom deserteren die agenten (en militairen) zo gemakkelijk? Aha, u denkt dat het uit idealisme is. Nou nee, DE TALIBAN BETAALT GEWOON BETER. Ontnuchterend, maar niet voor de NAVO. Als leek vraag ik mij af waar dat geld van de taliban dan vandaan komt. Zouden de luitjes in de onbegaanbare streken waar zij zich schuilhouden een goudmijn hebben aangeboord? Beschikken ze over oliebronnen, die in het geheim door het internationale oliekapitaal worden geëxploiteerd? Of krijgen ze dat geld gewoon van onbeschoft rijke oliestaten in het Midden Oosten, die zich als het er op aankomt graag door de NAVO laten verdedigen tegen een van de leiband losgekomen tiran als Saddam Hoessein?

We gaan naar Kunduz als het aan 't kabinet ligt. Zonder Nederland wordt het niets. Wij beschikken over een ongeëvenaarde expertise die een poel van corruptie omdoopt in een zee van vrijheid. André Rouvoet heeft het er moeilijk mee. Tweederde van zijn achterban heeft het drama Afghanistan nu wel door. Alleen André nog niet. Hij gaat de opvattingen van zijn achterban "meewegen". GroenLinks horen we even niet. Geen nieuws goed nieuws zullen we maar zeggen.

En Wilders? Die heeft zich bij voorbaat ingedekt. Want een kopvoddentax is één ding, maar de islam letterlijk te vuur en te zwaard bestrijden is iets hééééél anders.