Wilders opgelet: Mina redt

Heel simpel dus. Als ik islamiet in Zwitserland was, zou ik het wel weten. En dat geldt ook voor het geval Wilders een 'puindakverbod' voor moskeeën weet af te dwingen. Gewoon terugslaan met een enorm bord op de plaats waar die minaret had moeten zijn en daarop met vette letters 'Mina redt' kalken. In Zwitserland volstaat 'Mina rettet'.  Dat zal ze leren die griezels. O ja, en bij de ingang van de moskee een billboard met een gratis reclame voor het boek 'Het lot van de familie Meijer', geschreven door de Zwitser Charles Lewinsky.

Ik ben het eigenlijk wel met Raoul Heertje eens: Vijftien procent van het volk is gewoon fout. In tijden van vrede en voorspoed maakt dat niet zoveel uit, maar als het wat minder gaat, steken de onverdraagzamen de kop op. Zwitserland heeft wat dat betreft een boeiende reputatie. Begrijp me goed, ik heb het over een minderheid die soms een meerderheid vindt, want de meeste Zwitsers zullen heus wel deugen. Maar toch... Lees dat boek over de familie Meijer maar. Ik kan het u van harte aanbevelen. Het fascinerende van dat boek is dat het helemaal niet zo zwaar en bloederig is, ja zelfs lichtvoetig lijkt. LIJKT, want je kunt het ook als een huiveringwekkend verhaal over vanzelfsprekend anti semitisme van alledag beschouwen, dat bijna navrant wordt door de geestige manier waarop het wordt verteld. De familie Meijer blijft, met uitzondering van een zoon die zich in Duitsland heeft gevestigd, voor de holocaust gespaard. Maar niet voor de vaak vernederende manier waarop arische Zwitsers hun joodse landgenoten als tweederangs burgers behandelen.
Ik denk dat we in de Wildersdiscussie die vergelijking beter kunnen gebruiken dan verwijzingen naar de NSB of nazi Duitsland. In Zwitserland konden joden tijdens de Tweede Wereldoorlog in vrijheid leven, maar door een deel van de Zwitsers werden zij als B-burgers beschouwd. In Nederland kunnen islamitische immigranten eveneens in vrijheid leven en ook zij worden door een deel van de Nederlanders als mindere medelanders beschouwd. Ik zie geen verschil. Je kunt heel goed islamieten discrimineren zonder anti semiet te zijn en andersom. Aan beide invalshoeken ligt dezelfde onverdraagzaamheid ten grondslag.

Mina redt dus. Religieus gezien klopt het ook nog. In Mina staat een enorm tentenkamp dat onderdak biedt aan islamitische bedevaartgangers (de hadj) die op weg zijn naar Mekka. Van Mina trekken zij naar de vlakte van Arafat om tot bezinning te komen. Daarna gaan ze terug naar Mina waar ze 49 steentjes verzamelen voor de jamrah, de rituele steniging van de duivel, die Ibrahim zou hebben verleid nee te zeggen tegen Gods opdracht om zijn zoon te offeren.

Mina redt, ik begin hem steeds leuker te vinden.

Dan nog een interessante suggestie van Daniel Cohn-Bandiet, de meer dan welbespraakte ex-activist uit de jaren zestig, die thans een oppassend leven als goed betaalde intellectueel leidt. Hij roept islamitische landen op hun tegoeden van Zwitserse banken te halen. Dan kunnen de Zwitsers aan de hand van hun portemonnee nagaan wat hun principes precies waard zijn. Ik voorspel een spoedreferendum waarin 85 procent van de Zwitserse bevolking zich uitspreekt voor vollledige vrijheid bij het bouwen van moskeeën met of zonder minaret. Geen geld geen Zwitsers, nietwaar?

Waarom 85 procent en niet 100? Gewoon, omdat 15 procent van het volk nu eenmaal fout is.