De eeuwige anti semiet

Volgens Wikipedia was ik zeventien toen ik voor het eerst zou deelnemen aan een demonstratie. Zelf dacht ik dat ik achttien was op het moment dat de Zesdaagse Oorlog uitbrak, maar volgens de droge feiten der historie woedde die brandhaard toch echt medio 1967 in het Midden Oosten. Nederland koos massaal de kant van Israel en ik besloot mee te doen aan een pro Israelbetoging, ook al had ik een hekel aan massabijeenkosten. Als ik me goed herinner, zou de demonstratie op het Museumplein beginnen. Ik ging er met lijn 2 naartoe. Toen ik in de Van Baerlestraat uitstapte, vertoonde het straatbeeld niet veel verschil met demonstratieloze dagen. Winkelende dames van het gesoigneerde soort, toeristen op weg naar het Rijks- en/of het Stedelijk Museum en yuppen avant la lettre die de hoe heet-ie ook alweer Bodega binnengingen. Na een korte wandeling arriveerde ik op het bijna verlaten Museumplein. Ze zijn zeker al weg, dacht ik met een licht gevoel van opluchting. Ik had mijn goede wil getoond en kon dus zonder gewetenswroeging op hetzelfde tramkaartje naar huis terugkeren. Later bleek dat ik mij in het aanvangsuur had vergist. Toen ik op het Museumplein aankwam, was de demonstratie al afgelopen.

Weinig pro Israeldemonstraties vandaag de dag. Wel veel papegaaienzang over genocide, allochtone Rotterdamse jongeren voor wie de Maasstad leven in bezet gebied is, parlementariërs die zij aan zij optrekken met "Hamas, Hamas, joden aan het gas" scanderende anti semieten, oud-bewindslieden met een zachte g die zich tegen hun oude vriend Israel keren en een nieuw modewoord: disproportioneel. Volgens Hans van den Broek is het sjeweld dat Israel in de Sjazastrook uitoefent disproportioneel. Zoals de oud-minister van Buitenlandse Zaken het zegt, klinkt disproportioneel als een heel vieze wijn, bij de Aldi gekocht nog voordat genuanceerde islamitische internetgebruikers tot een boycot van die jodensupermarkt opriepen.

De verontwaardiging is groot en, als vanouds, buitengewoon selectief. Het gaat om joden immers en die hebben het al eeuwenlang gedaan. Over Hamas wordt discreet gezwegen. Ik heb bijvoorbeeld Hans van den Broek met sjeen woord horen reppen over het aandeel van de democratisch gekozen dictatuurbeweging die Gaza nu in zijn macht heeft. Die in artikel 7 van zijn handvest zegt: "Hamas heeft er naar verlangd Gods belofte ten uitvoer te leggen, hoeveel tijd dat ook kost. Mohammed ... zei: 'De dag des oordeels zal niet komen, totdat de joden zich achter rotsen en bomen verstoppen, die zullen zeggen: O moslims, o Abdullah, achter mij zit een jood, kom hier en dood hem'."

Leuk handvest. Beetje krom Nederlands, maar ik citeer letterlijk uit de Wikipediavertaling.

Vooruit nog een paar dan. Artikel 32: "Het verlaten van de conflictcirkel met Israel is hoogverraad, vervloekt zij degene die dat doet." En artikel 22, zo lees ik in Wikipedia, "is geïnspireerd op de Protocollen van de wijzen van Sion. In dit artikel wordt gemeld dat de joden zitten achter de Franse Revolutie, het communisme en achter het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, waarbij het kalifaat werd vernietigd."

Dank je wel Hamas. We schakelen over naar Harry van Bommel, ergens in Nederland bij weer een spontane anti Israeldemonstratie. Hallo Harry, hier Hilversum, hoe staat het met de intifada?

Hallo Hilversum, ik kan jullie niet goed verstaan, want er lopen hier veel demonstranten die leuzen scanderen... Even luisteren, wat roepen zij? Ja, iets met Hamas, Hamas en als ik het goed begrijp een protest tegen de hoge prijzen van het aardgas.

De Protocollen van de wijzen van Sion. Die zijn allang ontmaskerd als nep, maar wat maakt dat Hamas nou uit? Het gaat toch niet om de waarheid? In de strijd tegen Israel zijn alle middelen geoorloofd. Dat geldt trouwens ook voor de strijd tegen de rest van de christelijke wereld, alleen hebben Dries van Agt en Hans van den Broek dat nog niet door. Wat beweegt deze mensen om, met voorbijgaan aan nuanceringen zoals hierboven geschetst, een duit in het zakje van de anti Israellobby te deponeren? Disproportioneel! Maar over Somalië hoor je ze niet en toen een deel van Rwanda werd uitgeroeid zag je ze niet. Ik vind dat disproportionele hypocrisie.

En ja, ik vind elk mensenleven dat ten prooi valt aan oorlog een nederlaag voor de mensheid. Maar nee, ik vind niet dat Israel genocide pleegt in de Gazastrook, ik vind ook niet dat je slachtoffers over en weer in een rekenkundige vergelijking tegen elkaar kunt wegstrepen en ik vind weer wel dat Hamas zich van het leed in de Gazastrook bedient om de doelen te bereiken die zijn vastgelegd in dat bizarre handvest waar Adolf Hitler nog een puntje aan kan zuigen. En die doelen reiken veel verder dan het afschieten van raketjes op Israel.

Maar ja, het is nu even niet bon ton om pro Israel te zijn. En de eeuwige anti semiet lacht wederom in zijn vuistje. Vroeger waren het de pestepidemieën die het volk tegen de joden op de been brachten. Nu is het een zogenaamd op de Enig Echte Religie gebaseerde strijd. En opinionleaders als Harry van Bommel, Dries van Agt en Hans van den Broek laten zich daarin op sleeptouw nemen.

Sjande.