De deur van Jorritsma

De gemeente Almere heeft een app op de markt gebracht. Waar ben je tegenwoordig als gemeente zonder eigen app, nietwaar? De Almere app biedt een digitale toegang tot het stadhuis. Leuk idee. Minder leuk vind ik, maar ik ben dan ook een azijnpisser, de manier waarop de gemeente Almere die app heeft gelanceerd. Dat gebeurde door middel van een grap, of moeten we hier schrijven: grapp? De gemeente publiceerde een persbericht onder de veelbelovende titel 'Extra ingang geeft snellere toegang tot Stadhuis'.

De volledige tekst van het persbericht is gemakkelijk te vinden op de site van de gemeente Almere onder het kopje 'persberichten'. Ik beperk mij tot de eerste en de laatste alinea: "Donderdag 19 januari zijn de werkzaamheden begonnen om een extra ingang te maken naast de hoofdingang van het stadhuis" en: "De ingang in de hal van het stadhuis wordt op woensdag 25 januari 2012 om 11.00 uur feestelijk geopend door wethouder Arno Visser. Inwoners van Almere zijn ook van harte welkom bij de opening." Drie regels, twee onwaarheden. Die werkzaamheden zijn uiteraard veel eerder dan op 19 januari begonnen, want zo'n app maak je niet in een week tijd en "De ingang in de hal van het stadhuis wordt geopend" moet natuurlijk zijn "De ingang wordt in de hal van het stadhuis geopend". Het gaat immers niet om een fysieke ingang, maar om een app die in de hal van het stadhuis wordt gepresenteerd. Een kniesoor die daar op let. Je mag tegenwoordig al blij zijn als de d'tjes en de t'tjes, al dan niet door toeval, op de juiste plaats staan.

Meneer Huis, waar maakt u zich druk om?

Mevrouw Jorritsma, om het volgende.

Drie journalisten (Omroep Flevoland, Almere Vandaag en het ANP) namen de moeite een persvoorlichter te bellen voor nadere informatie over het persbericht. De persvoorlichter liet hen in de waan dat het inderdaad om een fysieke toegang ging. De huidige draaideur zou te langzaam zijn en door invaliden als belemmerend worden ervaren. De persvoorlichter kon zelfs een beschrijving van de nieuwe ingang geven. Het zou een dubbele schuifdeur worden, met een tochtsluis. Lezers van de website van Omroep Flevoland voerden een levendige discussie over deze door velen als zoveelste staaltje van geldverspilling ervaren maatregel. Tot de aap uit de mouw kwam. Het ging helemaal niet om een echte deur (ha, ha) maar om die app.

Je vraagt je af waar het verstand van de verantwoordelijken voor deze 'pr-stunt' zit. Dat persbericht kan er misschien nog net mee door, ook al is het van een puberale flauwheid die niet bij een gemeente met de omvang van Almere past. Maar wat er niet mee door kan, is dat een persvoorlichter journalisten misleidt. Daarmee wordt de geloofwaardigheid van de gemeente op het spel gezet. Want vandaag is het een app en morgen..? Een journalist van Omroep Flevoland twitterde over de zaak. Burgemeester Jorritsma reageerde als volgt: "Fantastische zet dat iedereen dacht dat wij deuren bedoelden met een extra ingang. Sommige reacties wel erg zuur". En: "Er is niks gelogen. Het IS een extra ingang. Wat een zure reactie dat op het eerste bericht de bekende Pavlov over de kosten kwam".

De bekende Pavlov over de kosten. Veelzeggend. Je laat een persvoorlichter liegen over een deur die niet nodig is en dan word je boos als er aanmerkingen zijn over de kosten die zo'n overbodige deur met zich zou meebrengen. Dit terzijde. Veel belangrijker is het volstrekt ontbreken van enig besef over de grondslag van persvoorlichting. Journalisten moeten kunnen vertrouwen op de functionele integriteit van persvoorlichters. Informatie die namens de gemeente wordt gegeven, moet altijd adequaat zijn, vragen moeten altijd naar waarheid worden beantwoord. Een grapje is leuk, maar als wordt doorgevraagd, moet een persvoorlichter de waarheid zeggen of het cliché "geen commentaar" bezigen. Keihard liegen kan gewoonweg niet, zelfs niet over een app!

Het lijkt er op dat de afdeling communicatie van de gemeente Almere inmiddels tot inkeer is gekomen. Het hoofd voorlichting heeft excuses aangeboden. Nu burgemeester Jorritsma nog.