Een jongen van achttien

Hij heet Mauro, hij is 18 en hij woont in Limburg. Enfin, u weet over wie ik het heb. Heel Nederland houdt zich inmiddels bezig met zijn lot. Mauro had namelijk acht jaar geleden de euvele moed om, als tienjarige, in Nederland neer te strijken. Hij kwam bij een gezin in Limburg terecht, ging naar school, maakte vrienden, werd Nederlander kortom. Een verblijfsvergunning had hij niet, maar die zou er vast wel komen. Arme Mauro! Hij had buiten de waard gerekend. De tijdgeest ging met hem op de loop. Geert werd groot, het beste bewijs dat je ook in dit land wel degelijk succesvol voor galg en rad kunt opgroeien. Geert nam na de verkiezingen de VVD en het CDA in gijzeling en één van de gevolgen is dat we nu met toenemende gêne en verbijstering de capriolen van Gerd Houdini Leers volgen om toch maar vooral bij die grote Geert in het gevlij te blijven.

En dus moet Mauro weg. Oprotten jij, lelijke Angolees! Ga je eigen land maar opbouwen in plaats van hier op onze kosten de uitvreter uit te hangen. Wat zeg je, voel je je inmiddels Nederlander? Dat heeft je advocaat je zeker ingefluisterd. Nou Mauro, jij bent gewoon een Angolees en als het aan ons ligt zul je dat altijd blijven. Donder dus maar zo gauw mogelijk op voordat je door een Arabier wordt geworven om aan de jihad mee te doen. Zo zegt Gerd Leers het niet hoor, maar aangezien hij de vazal van Geert Wilders is, komt het wel op hetzelfde neer.

De Nationale Kinderombudsman is geschokt. Het kabinetsbeleid is in strijd met het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties, zegt hij. Maar wie trekt zich nou van zo'n verdrag iets aan als Geert op oorlogspad is? Nee, dan vervagen alle grenzen, worden schapen wolven, verdwijnt het laatste stukje ruggengraat als bij toverslag. Ach, wat is er over van de Gerd Leers die wij uit Maastricht kenden? Een meeheuler. Dat is geen Nederlands woord, maar u begrijpt vast wat ik bedoel.

Dat de marionet Leers zich laat piepelen door Geert, dat Maxime Verhagen, de kardinaal Richelieu van het CDA, op de achtergrond aan Gerds touwtjes trekt, weten we nu wel. Maar och heden, nu komt ook weer mevrouw Ferrier op de proppen! U weet wel, het CDA-Kamerlid dat ook al zo principieel tegen de samenwerking met de PVV was en dat toen puntje bij paaltje kwam die samenwerking gewoon slikte. Die mevrouw dus. Ze is weer in het geweer gekomen. Dit keer springt ze in de bres voor Mauro. Lofwaardig, maar de arme jongen moet zich vooral niet rijk rekenen met die steun. Mevrouw Ferrier wil in de fractie over Mauro praten. Haar fractiegenoot Koppejan heeft "nog geen standpunt". Zou dat er iets toe doen? Ik bedoel, als hij al eens een baanbrekend standpunt had, week hij er toch vanaf.  En o ja, zaterdag is er weer een CDA-congres. Dan wordt gestemd over een resolutie waarin als ik het goed begrijp om een menselijk optreden jegens Mauro wordt gevraagd. Ik denk dat Camiel gewoon thuis kan blijven. Er zal geen emotionele speech nodig zijn om de uitzetting van Mauro er door te drukken. Wel zullen er zalvende woorden worden gesproken en ondertussen kan het vliegticket enkele reis Angola gewoon worden besteld. Voor de rijksbegroting is het te hopen dat er een prijsvechter op Angola vliegt.

Maar eerst hebben we morgen een Kamerdebat over Mauro. Daarin mag Gerd verdedigen waarom hij tegen beter weten en beschaving in een jongen van achttien jaar naar de Filistijnen gaat helpen. Geert zal tevreden toezien hoe hij op zijn wenken wordt bediend. Misschien mag mevrouw Ferrier wel van de fractiediscipline afwijken, omdat haar stem toch niets uitmaakt. En tijdens het CDA-congres zal zij warm worden toegesproken, want verschil van mening moet kunnen in de gristelijke familie.

En Mauro? Die vliegt er straks uit. Letterlijk en figuurlijk. Met het heilige kruis na.

 

VERS VAN DE PERS

Mauro kan zijn koffers pakken. De CDA-fractie in de Tweede Kamer steunt unaniem het beleid van minister Leers. Mevrouw Ferrier en meneer Koppejan dus ook. De fractie wil niet wachten op het congres. Vandaag wordt het lot van Mauro bezegeld. Vandaag treedt het CDA definitief toe tot het kamp der onbarmhartigen. Vandaag zou ik lid willen worden van het CDA. Vandaag zou ik mijn lidmaatschap van het CDA willen opzeggen. Vandaag zou ik mij bezuipen als ik morgen niet moest werken.

Ideetje: Kunnen we niet een Studiefonds Mauro stichten? Uit de bijdragen kan Mauro blijven studeren tot Gerd Leers en Geert Wilders een ons wegen. De Eeuwige Student. Ik betaal graag mee.