Nout liegt voor ons

Nout Wellink was weer eens op tv. Eigenlijk is hij gepensioneerd, maar blijkbaar wordt hij als een monument van inzicht en wijsheid beschouwd. Knevel & Van den Brink hadden hem uitgenodigd om zijn licht te laten schijnen op de crisis in Griekenland. Het is daar niet alleen economisch maar ook politiek een chaos. Athene is een soort Kamikaze City geworden waar met grote inzet aan het faillissement van het land wordt gewerkt. Ik heb een zwak voor de Grieken, omdat hun mythen en sagen Ajax hebben voortgebracht, maar er is een grens. Al te goed is buurmans gek en wie zijn billen brandt kan niet verwachten dat een ander op de blaren gaat zitten.

 

Nadat ons mede door Nout bij hoog en bij laag was voorgehouden dat een vertrek van Griekenland uit de Eurozone ook ons aan de bedelstaf zou brengen, is het nu tijd voor een heel ander geluid. De geesten moeten rijp worden gemaakt voor een 'afwaardering' van Griekenland. Uit de Eurozone, terug naar de drachme (Grieks voor: af) en een lange neus naar de tientallen miljarden die wij als mede Europeanen in de failliete boedel hebben gestoken.

Nout zat er monter en ontspannen bij. Met nauw verholen minachting keek hij naar Tofik Dibi, die van Knevel & Van den Brink mocht komen uitleggen wat hij tegen Jolande Sap heeft. Voor informatie over de manier waarop Tofik GroenLinks zou willen leiden was helaas geen ruimte. Telkens als de kandidaat lijsttrekker het gesprek in die richting wilde sturen, werd hij kordaat onderbroken door de altoos grimlachende Knevel of Van den Brink bij wie ik altijd moet denken aan de omschrijving die Jan Blokker ooit gaf van ex-nieuwslezer Fred Emmer: een man die er uitziet als een drol in een pispot.

Uiteraard werd Nout geconfronteerd met het legendarische televisiefragment waarin hij zonder blikken of blozen zegt dat de Grieken elke van Nederland geleerde euro tot op de laatste cent zullen terugbetalen. Sterker nog, hij voegt er olijk aan toe dat er ook nog rente bijkomt. Ha, ha, die domme Grieken leggen het af tegen de slimme Hollandse kooplieden. Inmiddels is duidelijk dat Nout keihard zat te liegen. Zelf zou hij zo'n boude bewering niet voor zijn rekening willen nemen. Als Nout een loopje neemt met de waarheid, doet hij dat niet voor zichzelf maar voor ons, de simpele zielen die tegen zichzelf in bescherming moeten worden genomen. Nout staat namelijk ver boven ons en dat schept een verantwoordelijkheid die wij helaas niet kunnen begrijpen. Zelf had ik niet echt het idee dat die verantwoordelijkheid bijzonder zwaar op Nout drukt. Hij omzeilde de vragen over zijn Griekse Leugen handig door de aandacht te verleggen naar de vele ontwikkelingen die hij wel goed had voorspeld.

En passant deelde hij een vileine kruistrap uit richting Tofik Dibi. Nee, als hij lid was van GroenLinks zou Nout niet op Tofik stemmen, maar op Jolande Sap. Maar, ha, ha, lachte Nout minzaam, hij is niet lid van GroenLinks, dus hij gaat er niet over. Maar hij had het wel even gezegd, want ook zo'n negatief Tofikadvies is onderdeel van zijn rol als Nationaal Opvoeder. Nout is zelf lid van het CDA, de partij die het tot voor kort zo goed met de PVV kon vinden en die er onlangs zelfs niet in slaagde een lijsttrekkersdebat met een ordentelijke geluidsinstallatie te organiseren.

Mijn vader zaliger kon razend worden op mannen als Nout Wellink. "Moet je die zwerver nou eens zien," riep hij dan; "die zit gewoon midden in je gezicht te liegen." Mijn vader was nogal links van opvatting. Hij zag wel wat in de SP, al hield hij scherp in de gaten dat die partij niet naar rechts zou opschuiven. Ik sta wat genuanceerder in het politieke spectrum, al deel ik zijn afkeer van het CDA. U zult begrijpen dat ik veel verhitte discussies met mijn vader heb gevoerd. Soms liepen de gemoederen zo hoog op dat het debat tussen vader en zoon abrupt werd gestaakt.

Gisteravond, toen Nout Wellink zich met een lolletje van zijn Griekse Leugen afmaakte, moest ik aan mijn vader denken.

Met weemoed.