Cirque du Coupe Soleil

Hooggeëerd publiek! Welkom in het Cirque du Coupe Soleil, in de volksmond beter bekend als het Circus van de Geblondeerde Plumeau. Waar Wilders Woord Wet Was. Wereldberoemd van Oost Groningen tot Zuid Limburg werd onze directeur de la troupe, in de wandelgangen de Dunne Deur genoemd, met zijn onnavolgbare koorddansact. Jarenlang bewoog hij zich soepel over het dunne koord. Zonder vangnet. Nou ja, het volk dat hij luidkeels vertegentwitterde, vormde het willige stootkussen waar hij na een zeldzame uitglijer op terug kon vallen. Zoals die keer met de kopvoddentaks. En niet te vergeten met zijn onbesuisde aanval op de Konnegin. Maar nu... Nu wankelt hij. De kleine luyden in zijn hofhouding knabbelen aan zijn macht. Dat krijg je met ratten. Zij knagen de fundamenten onder de circustent weg. En het interesseert dat confectievolk geen bal dat het publiek in de val wordt meegetrokken.

 

Als Willem van Oranje zijn beroemde laatste woorden niet na de moordaanslag door Balthasar Gerards heeft uitgesproken, weerklinken ze nu alsnog uit zijn graf: "Mijn God, mijn God, heb medelijden met mij en met mijn arme volk." En ik hoor de Vader des Vaderlands er achteraan denken: "Heb ik daarvoor mijn leven gegeven? Voor een stelletje randdebielen dat, beter opgeleid en geïnformeerd dan ik zelf ooit ben geweest, mijn land naar de kloten helpt?" Dit alles uiteraard in het Frans, dus: "Mon pays aux testicules."

Mon Dieu, wat is er met dit volk en dit land aan de hand? Anderhalf jaar lang hebben twee politieke partijen als schoothondjes achter een brulaap aan gelopen. Pluimstrijkend, vergoelijkend, weglachend, meesmuilend, slijmend (Gert), schijnbijtend (Ferrier en Koppejan), machtelozend (het CDA congres), kwispelstaartend (Leers), enfin, ik kan er een woordenboek mee vullen. En dan is de droom opeens uit. Na het vertrek van Clown Hero is er blijkbaar iets geknakt bij De Plumeau. Zijn pionnen beginnen zich te roeren. Sommige hebben, zonder dat de grootmeester er erg in had, de andere kant van het schaakbord bereikt en zichzelf tot koningin gepromoveerd. Rechts en rechtser brokkelt zijn imperium af. De Plumeau dreigt door het voetvolk onder de voet te worden gelopen.

Wat zegt dat over de heren die zich zeven weken lang in het Catshuis aan het lijntje hebben laten houden door een bij nader inzien stuk aangeschoten Wilders? Hadden ze het echt niet door? Pikten ze niet één signaal op waaruit bleek dat de LPF was herrezen? In De Volkskrant stond een reconstructie van die bijna twee maanden vruchteloos onderhandelen. Als slechts de helft van het verhaal waar is, zou ik als staatshoofd de onderhandelaars van VVD en CDA niet eens meer op het paleis willen ontvangen. "Nee meneer Rutte, u moet toch echt een ander sturen. En zegt u maar tegen de heer Verhagen dat voor hem hetzelfde geldt. Ik kan u beiden niet langer serieus nemen. O ja, en nog de hartelijke groeten van de heer Gul."

Een koningsdrama speelt zich onder onze ogen af. Macbeth in de polder. De onstuitbare mars der paladijnen. Zij zullen Geert Wilders vertrappen. Elke dictator weet dat uiteindelijk zijn vrienden zijn grootste vijanden zijn. Stalin was daar rigoureus in. Hij liet desnoods zijn familie ombrengen. Maar Wilders is geen Stalin. Hij is een mens dat onder spanning bleek kan uitslaan, zoals in De Volkskrant is te lezen. Houdt hij zich staande nu hij zowel frontaal als in de rug wordt aangevallen? Ocharm, welk een schijnheiligheid zien we bij de mannen van VVD en CDA, die de afgelopen anderhalf jaar geen gelegenheid onbenut lieten om op de uitstekende onderlinge verstandhouding met de Grote Gedoger te wijzen. De breuk was nog nauwelijks daar of zij stonden zich al te verdringen om hun oude vriend de grond in te boren.

En Wilders? Psychologiestudenten maak zoveel mogelijk aantekeningen over wat hij nu gaat doen, hoe hij met al zijn boerenslimheid zal proberen de steun van de kiezer vast te houden en tegelijkertijd zijn pionnen terug te zetten op de plek waar zij horen te staan. Ik weet niet of hij het gaat redden, maar als hij overleeft, zal het dankzij de vier sukkels van VVD en CDA zijn. Die hebben de eerste slag al verloren. Ze rekenden waarschijnlijk op een twitterscheldkanonnade in antwoord op hun aantijgingen. Maar wat gebeurde er? Wilders deed niet mee aan het zwartepieten. Hij besteedde zijn energie liever aan het land. Zoals koning Willem II ooit in één nacht van absolute monarch tot constitutionele vorst transformeerde, veranderde Wilders overnight van populist in staatsman. Samen met een half versleten leger AOW'ers wil hij Europa verdrijven. Zoals destijds Willem van Oranje de Spanjaarden de voet dwars zette.

Dat duurde uiteindelijk tachtig jaar. En economisch gezien bracht het Nederland aan de rand van de afgrond.