Vloekjes bij de thee

Poterverdriedubbeltjes! Potver, potverjandorie nog 's aan toe! Ja lezer, ik moet op mijn woorden letten, want voor je het weet heb je de gristenpolitie van de SGP achter je aan. De onversaagde kruisvaarders van het Enige Ware Geloof, die niet zullen rusten voordat zij ook de laatste loslippige Nederlander hun Gedachtengoed hebben opgelegd. Met steun van de VVD, de Volkspartij Van Daswareinmal. Ach guttegut, die lui noemen zich nog altijd liberalen. In werkelijkheid zijn ze opportunisten van het zuiverste water. En zo conservatief als een bisschop in een nonnenklooster.

 

De VVD tekent bij nader inzien niet mee voor het schrappen van het wetsartikel dat ons het vloeken verbiedt. Blasfemie voor de geleerden onder ons. De enige reden die ik kan bedenken om dat wetsartikel te handhaven is de schoonheid van het woord blasfemie. Maar dat is niet het argument van de VVD. Nee, de glibberalen verloochenen zichzelf om de SGP in de Eerste Kamer aan hun kant te krijgen. Het zou namelijk zomaar kunnen dat de kaartenhuiscoalitie geen meerderheid gaat verwerven in de senaat. En dan heb je de poppen aan het dansen. Dus zoekt Rutte op de aanstekelijk blijmoedige manier die hem kenmerkt naar een zeteltje dat de kansen doet keren. Laat dat nou net in handen zijn van de Staatkundig Gereformeerde Partij! De mannenbroeders die er, hoe klein ze ook zijn in het parlement, geen seconde voor zouden terugschrikken om alle Nederlanders te verbieden op zondag naar een winkel te gaan. 't Is nu eenmaal hun Geloof, hè? Hun Absolute Gelijk. Niet hun woord, maar dat van de Allerhoogste die over zowel Gelovigen als ongelovigen regeert.

Ik ben niet zo'n vloeker. Er wil mij nog wel eens een krachtterm ontglippen als ik in de Amsterdam Arena zit en een speler van Ajax in vrije positie voor het doel van de tegenstander ver naast schiet. Maar als ik me zo laat gaan, voel ik me een beetje gegeneerd, vooral vanwege mijn zoon die naast me zit. Als het op vloeken aankomt, is hij een voorbeeld voor mij. Al schiet een Ajacied keihard in eigen doel, dan nog komt er geen verwensing over zijn lippen. Maar als ik iets niet mag waarvan ik vind dat ik het wel zou moeten mogen, word ik dwars. Gek is dat, tot de VVD zijn laatste liberale principe uitleverde aan de SGP wist ik niet eens dat vloeken bij wet verboden was. Ik trok mij van dat wetsartikel niets aan en ik ben nog nooit een agent tegengekomen die mij aanhield met de woorden: "Meneer, ik kan mij voorstellen dat u uiting wilt geven aan uw gevoelens van boosheid, omdat een onverlaat de vier banden onder uw auto heeft lekgestoken, maar ik moet u er op wijzen dat vloeken verboden is. Dat wordt dus een prent." Nee, zo'n ontmoeting met de sterke arm heb ik nog nooit gehad, dus f*ck de wet zou je zeggen. Maar toch wind ik mij er over op dat die wet gehandhaafd wordt, omdat de VVD zijn ziel verkoopt voor een handvol zilverlingen.

Ik moest even terugdenken aan mijn oom Herman zaliger, die in zijn werkplaats aan Zijkanaal F letterlijk elke zin vergezeld liet gaan van minimaal één vloek. En niet eens uit woede, maar omdat de krachttermen nu eenmaal integraal onderdeel uitmaakten van zijn taalgebruik. Oom Herman is overigens nooit door de hermandad op zijn vingers getikt en echt niet omdat Zijkanaal F zo afgelegen was. Weet u wat ik nog het mooiste zou vinden? Als na de verkiezing van de Eerste Kamer blijkt dat de kaartenhuiscoalitie die SGP-zetel helemaal niet nodig heeft om een meerderheid te vormen. Dan kunnen de glibberalen niet meer terug. Moeten ze hun woord houden en de SGP steunen in zijn kruisvaart tegen de vrijheid van 99 procent van de Nederlanders. Wat zal die Rutte vloeken!