Wat kost een mens?

Dankbaar gebruikmakend van het fenomeen komkommertijd, heeft de PVV de media gehaald met alweder een nationaal-chauvinistische proefballon waarmee aan alle ministeries de prangende vraag wordt gesteld: Wat kost een allochtoon? Het lijkt mij een heel karwei om het antwoord op die vraag te formuleren, dus we weten bij voorbaat dat het ballonnetje van Sietse Fritsma klauwen met geld gaat kosten. Sietse is Tweede Kamerlid voor de PVV. En wat ik nou zo grappig vind, is dat hij zelf een grootprofiteur is van de staat der Nederlanden.

We nemen Sietse's cv er even bij. Er staat helaas niet in wanneer het Kamerlid geboren is (misschien is het te vondeling gelegd door allochtone ouders, of uit een koekoeksei gekropen). Het eerste jaartal dat ik tegenkom is 1984. Toen ging Sietse naar een HAVO scholengemeenschap in Franeker, die hij in 1988 gediplomeerd verliet. Daarna ging hij studeren. Als ik zeg dat hij er geen genoeg van kon krijgen, druk ik mij voorzichtig uit. Maar liefst tien jaar (!) bracht Sietse Fritsma door in de collegebanken. Eerst volgde hij een hogere beroepsopleiding Personeel en Organisatie in Groningen en van 1992 tot 1998 studeerde hij sociale geografie in de Martinistad. Heerlijk, zo'n onbekommerde studententijd in het oergezellige Groningen. Zo heel anders ook dan met je moeizaam behaalde vmbo-diploma onkruid wieden in grasperken waar aangeschoten studenten lege bierblikjes in flikkeren.

Ik heb op internet gelezen dat een student de samenleving 6000 euro per jaar kost. Een simpele rekensom leert dat u en ik de student Sietse Fritsma in tien jaar voor 60.000 euro hebben gesponsord. Nou, van dat bedrag kan ik een mooie zeilboot kopen! Wat zeg ik: twee boten! Maar daar houdt het niet op met Sietse Fritsma. Na zijn tien jaar van studeren, werd hij beslismedewerker Immigratie- en Naturalisatiedienst IND. Dat is een overheidsorganisatie, die dus met gemeenschapsgeld wordt bekostigd. Wat zou Sietse hebben verdiend tussen 2000 en 2006, het jaar waarin hij bij de IND stopte om voor de PVV aan het werk te gaan? Vooruit, ik ga niet te hoog in de boom zitten: 50.000 euro per jaar. Schappelijk bedrag. Maal zes. Is: 300.000 euro. Hoe is de stand Mieke? "Eh, de teller staat nu op 360.000 euro." Wat verdient een Kamerlid? Behoorlijk veel, dat weet ik wel. Iets van 8000 bruto per maand of zo. Geld van de gemeenschap, dat behoeft geen betoog. Conservatief schat ik Sietse Fritsma's jaarinkomen als Kamerlid op 100.000 euro, inclusief vakantiegeld, onkosten etcetera. Voor het gemak neem ik dat bedrag twee keer. Twee ton. Mieke? "Eh, de stand is nu: 360.000 + 200.000 = 560.000 euro." In de goeie ouwe guldentijd was die Fritsma miljonair geworden over de ruggen van de belastingbetalers.

Wat kost een allochtoon? Dat is geen vraag, dat is een opmaat naar de conclusie: Weg met de allochtonen. Geert Wilders heeft mazzel dat hij een semi-allochtoon is. Zijn moeder is namelijk in het buitenland geboren en dus zou Wilders allochtoon van de tweede generatie zijn, ware het niet dat de wieg van zijn moeder in voormalig Nederlands-Indië heeft gestaan en dan geldt het niet. Maar Geert, als ik jou was, zou ik toch af en toe over mijn schouder kijken en niet alleen uit angst voor een moslimterrorist, maar ook om te voorkomen dat Sietse Fritsma je in de rug aanvalt.

Wat kost een mens? Tja, daar is geen eenduidig antwoord op te geven. Ik ken bijvoorbeeld kinderen die meervoudig gehandicapt zijn. Die kinderen zijn niet kwetsbaar, maar weerloos. Zeer gemotiveerde mensen werken dagelijks met deze kinderen in door de overheid gesubsidieerde instellingen. Daar gaat heel, heel veel geld naartoe. Wat mij zorgen baart is de vraag welke bevolkingsgroep na de allochtonen bij de PVV aan de beurt is voor een kosten-batenanalyse. Die weerloze gehandicapten? Er zitten ook allochtone kindjes tussen, dus die groep is een gewilde prooi. En een gemakkelijke ook, want ik kan u nu al zeggen dat die kinderen veel meer gemeenschapsgeld kosten dan de witte boorden van de PVV.

Wat wordt dan de oplossing?